White fusion Unistone Quartz - 20mm & 30mm - Polished / Velluto